Jo, vi kan.

Der er meget, der ikke kan lade sig gøre, når man står alene.

Men tænk, hvad 1,8 mio. mennesker kan gøre for den grønne omstilling, hvis de sætter sig for det? Det vil vi finde ud af.

Vi er 1,8 mio. medlemmer, der sammen ejer Coop. Med grønneveje.dk inviterer vi medlemmerne med ind i arbejdet med den grønne omstilling.

Hvad gør Coop for den grønne omstilling i dag?

På siden ansvarlighed.coop.dk kan du se, hvordan vi i Coop arbejder med for eksempel grønnere emballage, mindre skadelig kemi i vores varer, mindre madspild, og hvilke krav vi stiller til vores leverandører.

Hvad sker der, når jeg er med i Grønne veje?

Med grønneveje.dk ønsker vi i Coop at involvere flest muligt medlemmer i udviklingen af vores næste ansvarlighedsstrategi. En strategi, som er afgørende for, hvor Coop bevæger sig hen, og hvordan vi arbejder med grøn omstilling i de kommende år.

Når du er med i Grønne veje, vil du modtage mails fra ”Grønne veje med Coop” og få mulighed for at give dit input, komme med forslag og dele dine idéer. Du vil selvfølgelig også høre om resultatet af Grønne veje, og så følger vi op, når Coops nye strategi bliver rullet ud.

Hvorfor spørger Coop alle medlemmerne til råds?

Coop er et stort fællesskab med 1,8 mio. medlemmer, og vi er sikre på, at der gemmer sig masser af gode idéer og holdninger til, hvordan vi kan skabe en grønnere hverdag.

Grønne veje skal få medlemmernes idéer frem i lyset. På den måde kan vi inspirere hinanden, og i Coop kan vi få input til, hvad vi skal lave om, og hvor der er mest behov for nye, grønne løsninger i medlemmernes hverdag.

Hvordan vil Coop bruge medlemmernes svar?

Når du har tilmeldt dig Grønne veje, får du et spørgeskema tilsendt på mail. Svarene vil hjælpe Coop i det videre arbejde med ansvarlighed i dagligvarehandlen og vores indsatser for grøn omstilling.

Medlemmernes input peger os i retning af, hvor det især er svært at have en grønnere hverdag, og hvor vi skal sætte ind først.